ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ

 

Εργαλείο για την εφαρμογή επιχρισμάτων σε σκοτίες στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM.