ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

Κυλινδρος πολυαιθυλένιου για την ανάρτηση μεγάλων φορτίων (έως 40kg) στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM.

(Ø 90mm, Μήκος 540mm)

 

Συσκευασία: κύλινδρος 540mm