Μυστρί Σοβατίσματος με Ξύλινη Λαβή

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0710 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30mm

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0700 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 50mm

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0701 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 60mm

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0702 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 80mm

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0704 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100mm

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 0706 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 120mm