ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

 

Πλαστική σπάτουλα για την δημιουργία τελικής υφής στα επιχρίσματα GRANIKOT ACRYLIC και GRANIKOT SILICONE.