ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

 

Σπάτουλα για την επιπέδωση του κονιάματος GNK 20W κατά των εγκιβωτισμό του υαλοπέγματος 160 gr/m² VITEXTHERM.