ΦΡΕΖΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ

 

Πλαστική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση του εξαρτήματος στερέωσης πριζών.